سایت رسمی خرید چای سبز لاغری تیما 5040 چای سبز تیما تحولی ژرف در زمینه رژیم لاغری برای شما عزیزان مهیا کرده است. گیاه لاغری تیما از کمیابترین محصولات لاغری و تناسب اندام با مجوز بهداشت می باشد. استفاده از چای لاغری تیما موجب می شود میزان قند موجود در غذا ها و مواد خوراکی در بدن کاهش پیدا کند و در نهایت سیستم دفاعی بدن برای جبران این کمبود از قند ذخیره شده در بدن استفاده میکند که عمل چربی سوزی را در بدن انجام می دهد. چای لاغری برای لاغر شدن شما از ترکیبات گیاهی بهره گرفته اند، که عبارت است: کامومیل، چای سبز، اولونگ، نعنا، زعفران، بابونه، کاسیا، زیره سبز و ... http://teatima.mihanblog.com 2018-12-19T11:11:38+01:00 text/html 2016-11-09T08:55:54+01:00 teatima.mihanblog.com dayan shap چای سبز کیسه ای تیما http://teatima.mihanblog.com/post/33 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: justify;"><font size="3">برای سفارش به صورت پیامکی عدد&nbsp;</font></b><span style="font-family: 'B Yekan', BYekanAmajit, tahoma; line-height: 20px; text-align: right; background-color: rgb(246, 246, 246);"><font size="3" color="#ff0000"><b>1361128</b></font></span><b style="font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;را به سامانه پیامکی<span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></font></b><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><font size="3" color="#ff0000">1000100083</font></b></span><b style="font-family: 'Droid Arabic Naskh', Tahoma, arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 28px; text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;ارسال کنید</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; font-weight: normal; font-size: 11px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: large; color: rgb(128, 0, 0);">چای سبز کیسه ای تیما</span></h3><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">دیگری نیازی نیست با رژیم های لاغری سخت</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 255);">&nbsp;نگران سلامت سیستم دفاعی بدن همچنین پوست خود باشید.</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp;شما به راحتی می توانید با خرید چای لاغری</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(204, 51, 204);">تحقیقات نشان می دهد که چای سبز</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp;علاوه بر اینکه برای تناسب اندام و لاغری مفید واقع شده است</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 102, 0);">&nbsp;استفاده از این گیاه لاغری موجب آرامش و کاهش استرس خواهد بود.</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp;چای لاغری با طعم دلنشین و مطبوع لیمو لاغری را تضمین خواهد کرد.</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 102, 255);">&nbsp;چای سبز نه تنها عوارض ناشی از محصولات لاغری دیگر را نخواهد داشت.</span></strong></p><p dir="rtl" style="font-size: 13px; line-height: 25px; text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px;"><img title="چای کیسه ای تیما" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/tima-k/1.jpg" alt="چای کیسه ای تیما" width="450" height="450" style="margin: 0px auto; padding: 6px; border: 1px solid rgb(194, 194, 194); border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px; display: block;"></p><p dir="ltr" style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><b style="font-size: 11px; line-height: normal;"></b></p><div style="margin: 5px 0px;"><div style="text-align: center;"><a href="http://5040.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1128" target="" title=""><img src="http://shap.dayanshop.net/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; border: 0px;"></a></div><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-size: small; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><div style="text-align: center;"><b>قیمت:&nbsp;<span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><strike style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike></span>32,000 تومان</b></div></span></div><p dir="ltr" style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><b style="font-size: 11px; line-height: normal;"></b></p><div style="text-align: center; margin: 5px 0px;"><br></div><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 153);">بلکه شما، به راحتی می توانید با استفاده</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">روزانه 3 لیوان چای سبز احتمال امراض قلبی را کاهش دهید.</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 255);">در چای سبز تیما به خاطر جذب بیشتر و سریع تر و کیفیت بالاتر</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 153, 0);">&nbsp;نسبت به محصولات مشابه و محصولات تی بگ&nbsp;</span></strong></p><p style="font-size: 13px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 102, 0);">جایگاه ویژه ای را میان مشتریان پیدا کرده است.</span></strong></p></div> text/html 2015-08-05T07:57:13+01:00 teatima.mihanblog.com dayan shap سفارش چای سبز لاغزی تیما 5040 http://teatima.mihanblog.com/post/31 <div style="text-align: center;"><p align="center" style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Droid Arabic Naskh, Tahoma, arial, sans-serif" color="#ff0000" size="5"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">موجودی این محصول به اتمام رسیده</b></font></p><p align="center" style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Droid Arabic Naskh, Tahoma, arial, sans-serif" size="3" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></font></p><hr><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;"><strong><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;"><strong><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">توجه :</font></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;"><strong><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">این محصول همان چای سبز تیما است که در تلویزیون تبلیغ می شود</font></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;"><strong><font size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت<br>شماره پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت : ۴۸۵۰</font></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;"><strong><font size="2">ممکن است سودجویان محصولی با نام مشابه را وارد بازار کنند</font></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;"><strong><font size="2">شما از این سایت، محصول اصلی را خریداری می نمائید</font></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;"><font size="2">&nbsp;</font><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;"><font size="2">صد در صد گیاهی - ترکیب چای سبز و گیاهان مفید دیگر</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;"><font size="2">نه تنها عوارض ندارد بلکه برای بدن مفید هم می باشد</font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 18px;"><strong style="font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: 25px; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 102, 0);"><img src="http://8pic.ir/images/itmeql1rm8k26n507bix.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="526" hspace="0" vspace="0" width="526"></span></strong></p><p align="center" style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 22px;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; line-height: 28px; font-family: tahoma;"></b></p><div style="margin: 5px 0px;"><b><div style="margin: 5px 0px;"><b style="line-height: 28px;"><div style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 5px 0px;"><a href="http://5040.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1054" target="" title=""><img src="http://shap.dayanshop.net/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; border: 0px;"></a><br style="font-weight: normal; color: rgb(72, 72, 72); font-size: small; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-size: small; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">قیمت:&nbsp;<span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></span></span>28,000 تومان</span></div><div style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 5px 0px;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-size: small; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"><br></span></div></b></div></b></div><p align="center" style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 22px;"><strong><font color="#ff0000" size="4" face="b titr">خرید چای سبز لاغری تیما از سایت رسمی توزیع</font></strong></p><p align="center" style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 22px;"><strong><font color="#ff0000" size="4" face="b titr">این همان چای&nbsp;سبز&nbsp;لاغری تیما است که در تلویزیون تبلیغ می شود</font></strong></p><p align="center" style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 22px;"><strong><font color="#ff0000" size="4" face="B Titr">توجه:</font></strong></p><p align="center" style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 22px;"><strong><font color="#ff0000" size="5" face="B Titr">مواظب محصولات بی کیفیت باشید</font></strong></p><p align="center" style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 22px;"><strong><font color="#ff0000" size="4" face="b titr">شما از این فروشگاه محصول اصلی را خریداری می نمائید</font></strong></p><p align="center" style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 22px;"><strong><font color="#ff0000" size="4" face="B Titr">نحوه تشخیص چای سبز لاغری تیما اصل</font></strong></p><p align="center" style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 22px;"><strong><font color="#ff0000" size="4" face="B Titr"><font size="5">محصول اصلی نام</font>&nbsp;&nbsp;<font color="#336633" size="6">تیما</font>&nbsp;&nbsp;<font size="5">روی آن درج شده</font></font></strong></p><p align="center" style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 22px;"><strong><font color="#ff0000" size="4" face="B Titr">هولوگرام دارد</font></strong></p><p align="center" style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 22px;"><strong><font color="#ff0000" size="4" face="B Titr">هر بسته شماره سریال منحصر به فرد دارد</font></strong></p><p align="center" style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 22px;"><strong><font color="#ff0000" size="4" face="B Titr">شما از این فروشگاه محصول اصلی را خریداری می نمائید</font></strong></p><p align="center" style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 22px;"><strong><font color="#ff0000" size="4" face="B Titr"><br></font></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" face="b titr"><b>در هر کجای ایران &nbsp;که ساکن هستید</b></font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" face="b titr"><b>می توانید این محصول را سفارش دهید</b></font></p><p align="center" style="font-family: Tahoma; line-height: 22px;"><font size="3" face="b titr"><b>و درب منزل تحویل بگیرید</b></font></p></div> text/html 2015-08-05T07:54:06+01:00 teatima.mihanblog.com dayan shap دمنوش چای سبز کرفس 5040 http://teatima.mihanblog.com/post/43 <p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Tahoma, arial, sans-serif; font-size: x-large;">موجودی این محصول به اتمام رسیده</b></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: &quot;Droid Arabic Naskh&quot;, Tahoma, arial, sans-serif; font-size: x-large;"><br></b></p><hr><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دمنوش چای سبز کرفس 5040 ترکیب 5 گیاه شامل : کرفس، چای سب، زعفران، زیره سبز و انیسون میباشد. این دمنوش نشاط آور و ضد افسردگی بوده و کلسترل و قند خون را کنترل کرده و با تقویت معده و کبد، یبوست را کاهش میدهد.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">استفاده از این دمنوش باعث کم شدن تدریجی اشتها و کاهش میزان جذب قند در سیستم گوارشی بدن میشود، به همین دلیل مقدار کمتری انرژی از غذاهای مصرفی وارد بدن می شود. که تمامی این عملکرد ها سبب تاثیراتی در کمک به کاهش وزن و درمان چاقی خواهد شد و در نتیجه حفظ سلامت و شادابی بدن و پوست را در بر دارد.</span></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;">&nbsp;<img src="http://www.30cd.biz/upload_pic/1433055840.jpg" alt="http://www.30cd.biz/upload_pic/1433055840.jpg" height="278" width="512" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: baseline;"></p><div style="text-align: center; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 22px;"><p align="baseline" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</strong></span><b style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 28px;"></b></p><a href="http://5040.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1272" target="" title=""><img src="http://shap.dayanshop.net/thetba-contents/themes/template5/buy4.gif" alt="info" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(72, 72, 72); list-style: none; border: 0px;"></a><br><b style="color: rgb(0, 0, 0); line-height: 28px;"><div style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 5px 0px;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-size: small; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;">قیمت:&nbsp;<span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></span></span>35,000 تومان</span></div></b></div> text/html 2013-12-08T09:36:09+01:00 teatima.mihanblog.com dayan shap فروش چای لاغری تیما http://teatima.mihanblog.com/post/30 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">دیگری نیازی نیست با رژیم های لاغری سخت</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#3333ff">&nbsp;نگران سلامت سیستم دفاعی بدن همچنین پوست خود باشید.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#009900">&nbsp;شما به راحتی می توانید با خرید چای لاغری</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">&nbsp;در عرض 1 ماه 3 الی 7 کیلو چربی سوزی کنید و وزن کم کنید.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">همراه با شفافیت پوست</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">100% گیاهی ، 100% موثر</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">بدون عوارض جانبی</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">بدون برگشت</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: justify;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#cc33cc">تحقیقات نشان می دهد که چای سبز</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#009900">&nbsp;علاوه بر اینکه برای تناسب اندام و لاغری مفید واقع شده است</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff6600">&nbsp;استفاده از این گیاه لاغری موجب آرامش و کاهش استرس خواهد بود.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#009900">&nbsp;چای لاغری با طعم دلنشین و مطبوع لیمو لاغری را تضمین خواهد کرد.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#3366ff">&nbsp;چای سبز نه تنها عوارض ناشی از محصولات لاغری دیگر را نخواهد داشت</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#000099">بلکه شما، به راحتی می توانید با استغاده</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">روزانه 3 لیوان چای سبز احتمال امراض قلبی را کاهش دهید.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#3333ff">در چای سبز تیما به خاطر جذب بیشتر و سریع تر و کیفیت بالاتر</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#009900">&nbsp;نسبت به محصولات مشابه و محصولات تی بگ&nbsp;</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff6600">جایگاه ویژه ای را میان مشتریان پیدا کرده است.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7493747197/1.jpg" alt="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: 25px;"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; margin: 5px 0px;"><b style="font-family: tahoma;"><div style="margin: 5px 0px;"><b><div style="margin: 5px 0px;"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"><div style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 5px 0px;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><b style="font-size: 14px; line-height: 28px; font-family: tahoma;"><div style="margin: 5px 0px;"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"><div style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 5px 0px;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><a href="http://5040.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1054" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/22hxddjlmyx30ucpicb0.gif" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">قیمت:&nbsp;</span><span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><strike style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike></span><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">28,000 تومان</span></div></div></b></div></b></div></div></b></div></b></div></b></div></div> text/html 2013-11-20T19:19:08+01:00 teatima.mihanblog.com dayan shap چای سبز و خواص آن http://teatima.mihanblog.com/post/27 <div class="NewsImage" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 22px; text-align: right;"><img id="ctl08_ctl04_ctl00_imgSelectedNews" title="چای سبز و خواص آن" src="http://www.oabab.net/showthumbnail/250/true/Files/Modules/News/77.bmp" alt="چای سبز و خواص آن" style="float: left; margin: 0px 15px 15px 0px; border-width: 0px;"></div><div class="NewsText" style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 22px;"><p class="NewsImage"><span style="font-size: 14px;"></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right;"><strong></strong></p><p style="font-weight: bold;"><span style="font-size: 14px;"></span></p><p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><span style="font-size: 14px;"></span></p><p dir="RTL" style="text-align: right;"><strong><span style="line-height: 20px; font-size: 18px;"><br></span></strong></p><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px;">چای سبز به طور فزاینده ای تبدیل به یک نوشیدنی بسیار محبوب در سراسر جهان شده است زیرا دارای خواص درمانی فوق العاده قدرتمندی است و برای سلامتی شما فوق العاده شگفت انگیز است.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px;">از آنجایی که مردمان چین باستان از خواص شگفت انگیز چای سبز آگاهی داشتند ، از آن برای اهداف پزشکی استفاده می کردند. چای سبز برای سردرد و افسردگی بسیار مفید است. مردمان چین، اهمیت زیادی برای چای سبز قائل هستند. یک ضرب المثل چینی می گوید: "محرومیت از غذا برای 3 روز، بهتر از محرومیت از چای سبز برای یک روز است." این گفته نشانگر خواص شگفت انگیز چای سبز است.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: 14px;">چای سبز همان گیاه کاملیا سیننسیس است که پس از تخمیر تبدیل به چای سیاه می شود. خواص چای سیاه بسیار کم بوده و از جذب آهن و مواد معدنی توسط بدن جلوگیری می نماید. در نتیجه ، چای سبز حداکثر مقدار آنتی اکسیدان ها و پلی فنول های خود را حفظ کرده و از مزایای بیشتری برخوردار است.</span></div></div> text/html 2013-11-20T19:15:03+01:00 teatima.mihanblog.com dayan shap 25 مزیت نوشیدن چای سبز http://teatima.mihanblog.com/post/26 <strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 22px; text-align: right;">1. چای سبز و سرطان:</strong><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 22px; text-align: right;">&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 22px; text-align: right;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 22px; text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 22px; text-align: right;">چای سبز به کاهش خطر ابتلا به سرطان کمک می کند. آنتی اکسیدان موجود در چای سبز 100 برابر موثرتر از ویتامین C و 24 برابر بهتر از ویتامین E می باشد. این ویژگی ، سلول های بدن را از آسیب سلول های سرطانی حفاظت میکند.</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 22px; text-align: right;"><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 22px; text-align: right;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 22px; text-align: center;"><img alt="" width="277" height="277" src="http://www.oabab.net/files/editor/images/open-uri20121117-2296-a6mrq8.jpeg">&nbsp;</div><div><br></div><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 22px; text-align: right;"></strong> text/html 2013-11-15T11:12:19+01:00 teatima.mihanblog.com dayan shap چای سبز لاغری تیما http://teatima.mihanblog.com/post/24 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">دیگری نیازی نیست با رژیم های لاغری سخت</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#3333ff">&nbsp;نگران سلامت سیستم دفاعی بدن همچنین پوست خود باشید.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#009900">&nbsp;شما به راحتی می توانید با خرید چای لاغری</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">&nbsp;در عرض 1 ماه 3 الی 7 کیلو چربی سوزی کنید و وزن کم کنید.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">همراه با شفافیت پوست</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">100% گیاهی ، 100% موثر</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">بدون عوارض جانبی</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">بدون برگشت</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: justify;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#cc33cc">تحقیقات نشان می دهد که چای سبز</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#009900">&nbsp;علاوه بر اینکه برای تناسب اندام و لاغری مفید واقع شده است</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff6600">&nbsp;استفاده از این گیاه لاغری موجب آرامش و کاهش استرس خواهد بود.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#009900">&nbsp;چای لاغری با طعم دلنشین و مطبوع لیمو لاغری را تضمین خواهد کرد.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#3366ff">&nbsp;چای سبز نه تنها عوارض ناشی از محصولات لاغری دیگر را نخواهد داشت</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#000099">بلکه شما، به راحتی می توانید با استغاده</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">روزانه 3 لیوان چای سبز احتمال امراض قلبی را کاهش دهید.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#3333ff">در چای سبز تیما به خاطر جذب بیشتر و سریع تر و کیفیت بالاتر</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#009900">&nbsp;نسبت به محصولات مشابه و محصولات تی بگ&nbsp;</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff6600">جایگاه ویژه ای را میان مشتریان پیدا کرده است.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7493747197/1.jpg" alt="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: 25px;"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; margin: 5px 0px;"><b style="font-family: tahoma;"><div style="margin: 5px 0px;"><b><div style="margin: 5px 0px;"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"><div style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 5px 0px;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><a href="http://5040.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1054" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/22hxddjlmyx30ucpicb0.gif" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">قیمت:&nbsp;</span><span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><strike style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike></span><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">28,000 تومان</span></div></div></b></div></b></div></b></div></div> text/html 2013-11-12T16:27:59+01:00 teatima.mihanblog.com dayan shap آنچه باید در مورد خواص چای سبز لاغری تیما بدانید http://teatima.mihanblog.com/post/22 <p style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.8pic.ir/images/71664044111549986547.jpg" alt="" style="padding: 5px; border: none; max-width: 660px;"></span></p><p style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></p><p style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></p><p style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">چای لاغری&nbsp;از جدیدترین محصولات لاغری و تناسب اندام درجهان بوده و جایگزینی مناسب برای رژیم های قدیمی و سخت لاغری می باشد.</span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="RTL" style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">استفاده از این چای باعث کاهش میزان جذب قند در سیستم گوارشی بدن می شود، به همین دلیل مقدار کمتری انرژی از غذاهای مصرفی وارد بدن شده و برای جبران این کمبود انرژی، بدن شروع به سوزاندن چربی های ذخیره شده می کند. همین امر مقدار بافت چربی در بدن را کم کرده و وزن بدن کاهش می یابد.</span></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px;"><br></p><p dir="RTL" style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">بعلاوه، بعلت وجود ترکیبات گیاهی دیگری که در این چای وجود دارد، استفاده از این چای باعث نشاط آوری، تسکین درد، از بین رفتن نفخ، آرامش بخشی و تنظیم کلسترول خون شده و بعلت وجود آنتی اکسیدان های قوی ، دارای خاصیت جوان سازی پوست بوده و ضد سرطان می باشد.</span></span></span></span></p><p style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><br></span></span></span></span></p><p style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px;"><a href="http://5040.dayanshop.com/shopping-card/add/414/" target="" title=""></a></p><p style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">دیگری نیازی نیست با رژیم های لاغری سخت نگران سلامت سیستم دفاعی بدن و همچنین پوست خود باشید. شما به راحتی می توانید با خرید چای لاغری در عرض 1 ماه، 3 الی 7 کیلو چربی سوزی کرده و وزن کم کنید.</span></span></span></p><p style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><br></span></span></span></p><div style="text-align: center; margin: 5px 0px;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; line-height: 28px;"><div style="margin: 5px 0px;"><b><div style="margin: 5px 0px;"><p style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; line-height: 28px; font-family: tahoma;"></b></p><div style="margin: 5px 0px;"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"><div style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 5px 0px;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><a href="http://5040.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1054" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/22hxddjlmyx30ucpicb0.gif" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">قیمت:&nbsp;</span><span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><strike style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike></span><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">28,000 تومان</span></div></div></b></div></div></b></div></b></div> text/html 2013-11-06T09:40:35+01:00 teatima.mihanblog.com dayan shap چای لاغری تیما http://teatima.mihanblog.com/post/19 <p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">دیگری نیازی نیست با رژیم های لاغری سخت</font></span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 255);"><font size="2">&nbsp;نگران سلامت سیستم دفاعی بدن همچنین پوست خود باشید.</font></span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 153, 0);"><font size="2">&nbsp;شما به راحتی می توانید با خرید چای لاغری</font></span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">&nbsp;در عرض 1 ماه 3 الی 7 کیلو چربی سوزی کنید و وزن کم کنید.</font></span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">همراه با شفافیت پوست</font></span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">100% گیاهی ، 100% موثر</font></span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">بدون عوارض جانبی</font></span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">بدون برگشت</font></span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(204, 51, 204);"><font size="2">تحقیقات نشان می دهد که چای سبز</font></span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 153, 0);"><font size="2">&nbsp;علاوه بر اینکه برای تناسب اندام و لاغری مفید واقع شده است</font></span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 102, 0);"><font size="2">&nbsp;استفاده از این گیاه لاغری موجب آرامش و کاهش استرس خواهد بود.</font></span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 153, 0);"><font size="2">&nbsp;چای لاغری با طعم دلنشین و مطبوع لیمو لاغری را تضمین خواهد کرد.</font></span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 102, 255);"><font size="2">&nbsp;چای سبز نه تنها عوارض ناشی از محصولات لاغری دیگر را نخواهد داشت</font></span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 153);"><font size="2">بلکه شما، به راحتی می توانید با استغاده</font></span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">روزانه 3 لیوان چای سبز احتمال امراض قلبی را کاهش دهید.</font></span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 255);"><font size="2">در چای سبز تیما به خاطر جذب بیشتر و سریع تر و کیفیت بالاتر</font></span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 153, 0);"><font size="2">&nbsp;نسبت به محصولات مشابه و محصولات تی بگ&nbsp;</font></span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 102, 0);"><font size="2">جایگاه ویژه ای را میان مشتریان پیدا کرده است.</font></span></strong></p><div style="margin: 5px 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><div style="margin: 5px 0px; padding: 0px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/7493747197/1.jpg" alt=""></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 25px; text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; line-height: 28px;"></b></p><div style="margin: 5px 0px;"><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; line-height: 28px;"><div style="margin: 5px 0px;"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"><div style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 5px 0px;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><a href="http://5040.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1054" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/22hxddjlmyx30ucpicb0.gif" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">قیمت:&nbsp;</span><span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><strike style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike></span><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">28,000 تومان</span></div></div></b></div></b></div></div> text/html 2013-10-01T17:28:09+01:00 teatima.mihanblog.com dayan shap فروش ویژه چای لاغری تیما http://teatima.mihanblog.com/post/18 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">دیگری نیازی نیست با رژیم های لاغری سخت</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#3333ff">&nbsp;نگران سلامت سیستم دفاعی بدن همچنین پوست خود باشید.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#009900">&nbsp;شما به راحتی می توانید با خرید چای لاغری</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">&nbsp;در عرض 1 ماه 3 الی 7 کیلو چربی سوزی کنید و وزن کم کنید.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">همراه با شفافیت پوست</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">100% گیاهی ، 100% موثر</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">بدون عوارض جانبی</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">بدون برگشت</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: justify;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#cc33cc">تحقیقات نشان می دهد که چای سبز</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#009900">&nbsp;علاوه بر اینکه برای تناسب اندام و لاغری مفید واقع شده است</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff6600">&nbsp;استفاده از این گیاه لاغری موجب آرامش و کاهش استرس خواهد بود.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#009900">&nbsp;چای لاغری با طعم دلنشین و مطبوع لیمو لاغری را تضمین خواهد کرد.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#3366ff">&nbsp;چای سبز نه تنها عوارض ناشی از محصولات لاغری دیگر را نخواهد داشت</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#000099">بلکه شما، به راحتی می توانید با استغاده</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">روزانه 3 لیوان چای سبز احتمال امراض قلبی را کاهش دهید.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#3333ff">در چای سبز تیما به خاطر جذب بیشتر و سریع تر و کیفیت بالاتر</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#009900">&nbsp;نسبت به محصولات مشابه و محصولات تی بگ&nbsp;</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff6600">جایگاه ویژه ای را میان مشتریان پیدا کرده است.</font></b></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 28px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/8100474492/3_2_.jpg" alt="" style="font-family: tahoma; line-height: 25px;"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; margin: 5px 0px;"><b style="font-family: tahoma;"><div style="margin: 5px 0px;"><b><div style="margin: 5px 0px;"><b><div style="margin: 5px 0px;"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"><div style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 5px 0px;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><a href="http://5040.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1054" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/22hxddjlmyx30ucpicb0.gif" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">قیمت:&nbsp;</span><span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><strike style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike></span><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">28,000 تومان</span></div></div></b></div></b></div></b></div></b></div></div> text/html 2013-08-18T16:38:04+01:00 teatima.mihanblog.com dayan shap حراج چای لاغری تیما http://teatima.mihanblog.com/post/16 <div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">دیگری نیازی نیست با رژیم های لاغری سخت</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#3333ff">&nbsp;نگران سلامت سیستم دفاعی بدن همچنین پوست خود باشید.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#009900">&nbsp;شما به راحتی می توانید با خرید چای لاغری</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">&nbsp;در عرض 1 ماه 3 الی 7 کیلو چربی سوزی کنید و وزن کم کنید.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">همراه با شفافیت پوست</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">100% گیاهی ، 100% موثر</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">بدون عوارض جانبی</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">بدون برگشت</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: justify;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#cc33cc">تحقیقات نشان می دهد که چای سبز</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#009900">&nbsp;علاوه بر اینکه برای تناسب اندام و لاغری مفید واقع شده است</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff6600">&nbsp;استفاده از این گیاه لاغری موجب آرامش و کاهش استرس خواهد بود.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#009900">&nbsp;چای لاغری با طعم دلنشین و مطبوع لیمو لاغری را تضمین خواهد کرد.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#3366ff">&nbsp;چای سبز نه تنها عوارض ناشی از محصولات لاغری دیگر را نخواهد داشت</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#000099">بلکه شما، به راحتی می توانید با استغاده</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000">روزانه 3 لیوان چای سبز احتمال امراض قلبی را کاهش دهید.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#3333ff">در چای سبز تیما به خاطر جذب بیشتر و سریع تر و کیفیت بالاتر</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#009900">&nbsp;نسبت به محصولات مشابه و محصولات تی بگ&nbsp;</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b><font color="#ff6600">جایگاه ویژه ای را میان مشتریان پیدا کرده است.</font></b></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 28px;"><b><font color="#ff0000" size="3">با پرداخت آنلاین سفارش از 10% تخفیف بهره مند شوید</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: justify;"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; margin: 5px 0px;"><div style="color: rgb(81, 71, 60); margin: 5px 0px;"><img title="چای سبز لاغری تیما" src="http://www.mashop.biz/uploads/images/dayanshop/tima/1.jpg" alt="چای سبز لاغری تیما" width="450" height="350" style="border: 1px solid rgb(194, 194, 194); padding: 6px; border-top-left-radius: 0px; border-top-right-radius: 0px; border-bottom-right-radius: 0px; border-bottom-left-radius: 0px;"></div><div style="color: rgb(81, 71, 60); margin: 5px 0px;"><br></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; margin: 5px 0px;"><b style="font-family: tahoma;"><div style="margin: 5px 0px;"><b><div style="margin: 5px 0px;"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"><div style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 5px 0px;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><a href="http://5040.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1054" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/22hxddjlmyx30ucpicb0.gif" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">قیمت:&nbsp;</span><span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><strike style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike></span><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">28,000 تومان</span></div></div></b></div></b></div></b></div></div> text/html 2013-08-03T14:52:10+01:00 teatima.mihanblog.com dayan shap چای تیما – چای لاغری تیما – فروشگاه چای لاغزی تیما http://teatima.mihanblog.com/post/15 <p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"><b><font color="#ff0000">دیگری نیازی نیست با رژیم های لاغری سخت</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"><b><font color="#3333ff">&nbsp;نگران سلامت سیستم دفاعی بدن همچنین پوست خود باشید.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"><b><font color="#009900">&nbsp;شما به راحتی می توانید با خرید چای لاغری</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"><b><font color="#ff0000">&nbsp;در عرض 1 ماه 3 الی 7 کیلو چربی سوزی کنید و وزن کم کنید.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"><b><font color="#ff0000">همراه با شفافیت پوست</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"><b><font color="#ff0000">100% گیاهی ، 100% موثر</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"><b><font color="#ff0000">بدون عوارض جانبی</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"><b><font color="#ff0000">بدون برگشت</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: justify;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"><b><font color="#cc33cc">تحقیقات نشان می دهد که چای سبز</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"><b><font color="#009900">&nbsp;علاوه بر اینکه برای تناسب اندام و لاغری مفید واقع شده است</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"><b><font color="#ff6600">&nbsp;استفاده از این گیاه لاغری موجب آرامش و کاهش استرس خواهد بود.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"><b><font color="#009900">&nbsp;چای لاغری با طعم دلنشین و مطبوع لیمو لاغری را تضمین خواهد کرد.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"><b><font color="#3366ff">&nbsp;چای سبز نه تنها عوارض ناشی از محصولات لاغری دیگر را نخواهد داشت</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"><b><font color="#000099">بلکه شما، به راحتی می توانید با استغاده</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"><b><font color="#ff0000">روزانه 3 لیوان چای سبز احتمال امراض قلبی را کاهش دهید.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"><b><font color="#3333ff">در چای سبز تیما به خاطر جذب بیشتر و سریع تر و کیفیت بالاتر</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"><b><font color="#009900">&nbsp;نسبت به محصولات مشابه و محصولات تی بگ&nbsp;</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"><b><font color="#ff6600">جایگاه ویژه ای را میان مشتریان پیدا کرده است.</font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center;"><b><font color="#ff6600"><br></font></b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: justify;"></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: center; margin: 5px 0px;"><p><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.dayan-shop.com/theTba-Contents/UserFiles/Products/imgnewthem/99b464a1-6e19-4fb6-a5d1-bf0cf4a92fd1.jpg?w=450&amp;h=450&amp;q=veryhigh" alt=""><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 13px; line-height: 25px;">&nbsp;</span></p><div style="margin: 5px 0px;"><b style="font-family: tahoma;"><div style="margin: 5px 0px;"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"><div style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 5px 0px;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><a href="http://5040.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1054" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/22hxddjlmyx30ucpicb0.gif" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">قیمت:&nbsp;</span><span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><strike style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike></span><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">28,000 تومان</span></div></div></b></div></b></div></div> text/html 2013-08-03T14:27:32+01:00 teatima.mihanblog.com dayan shap چای بنوشید لاغر شوید http://teatima.mihanblog.com/post/14 <p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8100475192/888.png" alt=""></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px;"><b style="background-color: rgb(242, 242, 242); font-family: tahoma;"></b></p><div style="margin: 5px 0px;"><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; line-height: 28px;"><div style="margin: 5px 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b><div style="margin: 5px 0px;"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"><div style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 5px 0px;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><a href="http://5040.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1054" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/22hxddjlmyx30ucpicb0.gif" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">قیمت:&nbsp;</span><span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><strike style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike></span><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">28,000 تومان</span></div></div></b></div></b></div></b></div></div><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); background-color: rgb(255, 255, 255);">استفاده منظم از چای لاغری موجب می شود کالری های اضافه در بدن کاهش پیدا کند و در نتیجه شما را به وزن ایده آلتان برساند. از دیگر خواص این گیاه لاغری که می توان به آن اشاره کرد: چای لاغری کاهش دهنده کلسترول و ضد باکتری می باشد. چای گیاهی از عوامل سرطان زا جلوگیری می کند. چای سبز حاوی ماده ای به نام فلورین می باشد که منجر به سفت شدن مینای دندان می شود. شما با خرید چای لاغریبه راحتی می توانید در کمترین زمان و هزینه مناسب به اندام دلخواه خود برسید. چای سبز این امکان را به شما می دهد که در خواب هم ، لاغر شوید. از مهمترین ویژگی مثبت این چای گیاهی که می توان به آن اشاره کرد: چای لاغری هیچ گونه عارضه ای برای پوست شما در بر نخواهد داشت.</span></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; text-align: justify;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000099">مصرف کننده گرامی، چای لاغری محصولی کاملا گیاهی، سالمترین و با کیفیت ترین محصول در نوع خود می باشد. با مصرف یکماهه این چای بدون عوارض جانبی 3 تا 7 کیلوگرم از وزن خود خواهید کاست.</font></p> text/html 2013-08-03T14:22:18+01:00 teatima.mihanblog.com dayan shap فروش ویژه چای سبز لاغری تیما http://teatima.mihanblog.com/post/13 <div style="line-height: 1.8em; text-align: center;"><a href="http://www.tizshop.com/product/320/" target="_blank" style="text-decoration: none;"><b><font color="#000000" size="3">فروش ویژه چای سبز لاغری تیما</font></b></a></div><div style="line-height: 1.8em; text-align: center;"><br></div><div style="line-height: 1.8em; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8100475276/9999.jpg" alt=""></div><div style="line-height: 1.8em;" align="center"><div style="margin: 5px 0px;"><br></div></div><div style="font-family: Tahoma; line-height: 20.390625px; text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2"><font face="tahoma"><span style="line-height: 21.59375px;"><b>دیگری نیازی نیست با رژیم های لاغری سخت &nbsp;نگران سلامت سیستم دفاعی بدن همچنین پوست خود باشید. شما به راحتی می توانید با خرید چای لاغری &nbsp;در عرض 1 ماه 3 الی 7 کیلو چربی سوزی کنید و وزن کم کنید...</b></span></font><br><font face="tahoma"><span style="line-height: 21.59375px;">همراه با شفافیت پوست 100% گیاهی ، 100% موثر بدون عوارض جانبی بدون برگشت تحقیقات نشان می دهد که چای سبز &nbsp;علاوه بر اینکه برای تناسب اندام و لاغری مفید واقع شده است &nbsp;استفاده از این گیاه لاغری موجب آرامش و کاهش استرس خواهد بود. &nbsp;چای لاغری با طعم دلنشین و مطبوع لیمو لاغری را تضمین خواهد کرد. چای سبز نه تنها عوارض ناشی از محصولات لاغری دیگر را نخواهد داشت بلکه شما، به راحتی می توانید با استغاده روزانه 3 لیوان چای سبز احتمال امراض قلبی را کاهش دهید. در چای سبز تیما به خاطر جذب بیشتر و سریع تر و کیفیت بالاتر نسبت به محصولات مشابه و محصولات تی بگ &nbsp;جایگاه ویژه ای را میان مشتریان پیدا کرده است.</span></font></font></span></div></div><font style="line-height: 20.390625px; text-align: right;" face="tahoma" size="2"><span style="line-height: 1.8em; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="direction: rtl;">»&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.tizshop.com/product/320/" style="text-decoration: none;"><b>برای مشاهده توضیحات و تصاویر بیشتر این محصول اینجا را کلیک کنید ...</b></a></div><br><b>روش خرید :</b>&nbsp;برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.<br><div style="text-align: center; margin: 5px 0px; line-height: 1em;"><b style="display: block; margin-bottom: 8px;"><b style="font-size: 14px; line-height: 28px;"><div style="margin: 5px 0px;"><b style="color: rgb(51, 51, 51);"><div style="margin: 5px 0px;"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"><div style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 5px 0px;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><a href="http://5040.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1054" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/22hxddjlmyx30ucpicb0.gif" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">قیمت:&nbsp;</span><span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><strike style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike></span><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">28,000 تومان</span></div></div></b></div></b></div></b></b></div></span></font> text/html 2013-08-03T14:19:58+01:00 teatima.mihanblog.com dayan shap ترکیبات چای لاغری تیما http://teatima.mihanblog.com/post/12 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; margin: 5px 0px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/8100474518/4.jpg" alt="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: 25px;"></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; margin: 5px 0px;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 14px; line-height: 28px; margin: 5px 0px;"><b style="font-family: tahoma;"><div style="margin: 5px 0px;"><b><div style="margin: 5px 0px;"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"><div style="font-size: 14px; color: rgb(51, 51, 51); margin: 5px 0px;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><a href="http://5040.tbuy.biz/shop/shops/basketadd/1054" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/22hxddjlmyx30ucpicb0.gif" alt="" align="bottom" hspace="0" border="0" vspace="0"></a></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: normal;"><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">قیمت:&nbsp;</span><span style="list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><strike style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none;"></strike></span><span style="color: rgb(72, 72, 72); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: small; font-weight: bold; line-height: 18px;">28,000 تومان</span></div></div></b></div></b></div></b></div></div><div><br></div><div><p dir="RTL" style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">ترکیبات چای لاغری:</strong></span></span></span></p><p dir="RTL" style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><img alt="ترکیبات چای لاغری" src="http://www.5040.ir/upload/upload/1369734589.jpg" style="padding: 0px; border: 0px; max-width: 660px; margin: 0px; outline: 0px; width: 193px; height: 153px; float: left;">این محصول از تخم، ریشه، برگ و شاخه های گلدار گیاهان زیر تشکیل شده است:</span></span></span></p><ol dir="rtl" style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; margin: 0px 0px 18px 2.1em; padding: 0px; list-style-position: initial; list-style-image: initial; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; vertical-align: text-top;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">چای سبز&nbsp;&nbsp;<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">Green Tea</span></span></span></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; vertical-align: text-top;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">چای اولونگ (چای شاهانه)&nbsp;&nbsp;<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">oolog tea</span></span></span></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; vertical-align: text-top;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">به لیمو</span></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; vertical-align: text-top;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">زعفران Saffron</span></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; vertical-align: text-top;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">زیره سبز&nbsp;<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;">cumin seed</span></span></span></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; vertical-align: text-top;"><font color="#000000" face="tahoma, geneva, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px;">کاسیا</span></font></li></ol><p style="color: rgb(44, 44, 44); font-size: 13px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: Byekan, Tahoma; line-height: 20px;">&nbsp;</p></div>